Canon-pad Hebban Olla Vogala
 
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.

januari 2022

(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.
(Advertentie)
(Advertentie)
Werkboekjes Weer naar school
Werkboekjes en tips voor het nieuwe schooljaar.

Gebruik de leesteksten voor groep 7-8 en/of het voortgezet onderwijs om antwoorden te vinden.
Klik op de afbeelding hierboven en kies voor de betreffende leestekst(en).

Gebruik de vensterplaat om antwoorden te vinden. Klik op de afbeelding.

Gebruik de clips die hieronder staan om antwoorden te vinden.

1. Hebban Olla Vogala - Klokhuis Canon-clip

2. Hebban Olla Vogala
- De eerste geschreven zin in de Nederlandse taal

3. Kloosters in de Middeleeuwen

4. Een boek kopiëren
- Echt monnikenwerk - YouTube

5. Leven in een klooster

6. Hebban Olla Vogala 
- Het eerste Nederlands - 16-18 jaar

7. Middeleeuwse boekproductie

- monnikenwerk - 16-18 jaar